De docentenopleiding Guo Lin Qi Gong is een opleiding van 14 maanden. De lesstof bestaat uit:

  • de theorie van de Guo Lin Qi Gong
  • loop-oefeningen
  • massage-oefeningen
  • sound aspiration
  • diverse andere Guo Lin Qi Gong gerelateerde oefeningen

 

Wat verwachten we van de cursisten?

Aanwezig zijn op cursusdagen en actief meedoen.
De opleiding is intensief. Zorg dat als je onverhoopt een les moet missen, die les inhaalt bij een medecursist. Het wordt anders lastig dat nog in te halen.
Regelmatig en voldoende oefenen.
Bestuderen van het cursusboek en de literatuur, voldoende kennis van de theoretische achtergrond van TCM.
Handelen in de geest van Guo Lin.

Toetsing

Tijdens de lessen wordt de geleerde stof voortdurend herhaald en de nieuw opgedane kennis getoetst.

De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.
De uitslag is een combinatie van de gemaakte vorderingen tijdens de lessen en het examen.

De opleiding wordt gegeven door docenten die zijn opgeleid in China door leden van de stichting Cancer Recovery Association in Guilin.

Het examen wordt afgenomen door deze docenten.